INAUGURACIÓ DE LA DINOVENA EDICIÓ DE LA JORDIADA

Lloc: Castell de Cornellà

Hora: 20:00 h.