VIGÍLIA DE FESTA 'MÚSICA DE BANDA I CASTELLERS' (JORDIADA)

Lloc: Plaça de l'Església

Hora: 18:00 h.