Mercat d'Intercanvi

Intercanviar és reutilitzar i reciclar

Davant de la gran quantitat de productes en bon estat que tots tenim guardats, amagats i avorrits als armaris, l'Ajuntament de Cornellpa de Llobregat i la Coordinadora d'Entitats del Barri de La Gavarra-Lindavista volem potenciar l'intercanvi de productes usats com a mitjà per a reduir els residus, afovorir la reutilització i reflexionar sobre el consum responsable, creant un espai cívic i de convivència: el mercat d'intercanvi de La Gavarra-Lindavista. És un espai on els diners no tenen cap valor, donat que participar-hi és totalment gratuït i els objectes només es poden intercanviar per altres objectes, no per diners.

Dia: 12 de setembre de 2009 d'11:00 a 14:00 hores
Lloc: Pl. Europa

Com participar-hi: La manera de participar-hi és reservant les taules que l'organització posarà a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes, de manera gratuïta, per tal de mostrar els objectes que es volen intercanviar.

Reserva de taules: De l'1 al 9 de setembre, de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00 h al
Centre Cívic La Gavarra - Centre Cultural Joan N. García-Nieto
C/ Mossèn Andreu, 13-19, 4a planta
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 20 11
Fax: 93 376 20 50
e-mail: ccgavarra@aj-cornella.cat