CORPUS 2011: PREGÓ DEL CORPUS A CÀRREC D'ADRIÁN RODRÍGUEZ

Pregó del Corpus a càrrec d’Adrián Rodríguez. Actor i cantant
Lloc: L' Ajuntament

21:15H