UNIVERSITAT D'ESTIU DE LES DONES: 'COL·LOQUI SOBRE DONES QUE ES FAN VISIBLES A L'ESPAI PÚBLIC'

"Col·loqui sobre dones que es fan visibles a l'espai públic"
Data i hora: 12/07/2011 a les 11.30h
Montserrat  Comas, Jutgessa de l'Audiència Provincial de Barcelona/antiga
Presidenta 0bservatori de la Violència de Gènere CGPJ.
Anna Choy, Mossa d'Esquadra/Cap de la regió de Barcelona d'Antenció a la Víctima.
Informació, inscripció i matrícula: www.ub.edu/estiudones
Lloc: Citilab, Can Suris s/n
Telf: 93 402 02 02