MATRICULACIÓ PER LA UNIVERSITAT DE LA GENT GRAN, CURS 2011-2012

La Universitat de la Gent Gran de Cornellà és un projecte educatiu orientat a ciutadans i ciutadanes de més de 50 anys.

L'oferta de la Universitat de la Gent Gran de Cornellà és un programa que s'anomena Continuar Aprenent, estructurat en mòduls trimestrals, amb un total de 18 assignatures i 5 tallers pràctics.

Més informació i matrícula: Centre Cultural García-Nieto, C. Mossén Andreu 15, de Cornellà.
Telèfon 93 376 70 11, de 16:30 a 20:00h., dilluns, dimarts i dijous o bé info@cornella.uned.es o mcortes@universitatdelagentgran.com.

Descarrega tota la informació dels cursos