Més recursos econòmics, professionals i tècnics per dinamitzar el mercat laboral a Cornellà

L'Ajuntament de Cornellà, a través de la Direcció de Polítiques d'Ocupació, està prenent iniciatives importants en temes d'ocupació. S'estan duplicant recursos i serveis i s'estan generant noves fórmules pioneres i innovadores a la comarca per reactivar el mercat laboral, per donar respostes a les noves necessitats empresarials i als nous perfils de les persones en atur d'acord amb l'actual situació econòmica.

En aquest sentit, la Direcció de Polítiques d'Ocupació actua des de dos vessants: la formació i la inserció.

Dintre de les noves iniciatives destaca la creació d'una oficina municipal de treball al Centre Cívic de Sant Ildefons, que actuarà com a punt de referència per a les persones aturades i com a extensió del Departament d'Ocupació. S'ofereix informació, orientació i es desenvolupen accions d'acompanyament per crear itineraris personalitzats.

L'oferta formativa es duplica

El més destacat és la inversió de 2,1 milions d'euros en els propers dos anys per a la dinamització del mercat laboral. A través de la Direcció de Polítiques d'Ocupació i amb el suport del Servei Català d'Ocupació i de la Diputació s'impulsaran a la ciutat un total de 37 programes de formació que tenen com a objectiu acompanyar a la inserció. Es duplicarà el número de cursos, amb més de 176 places formatives. Es faran 11 programes formatius.

Solucions i itineraris personalitzats

Es posaran en marxa programes experimentals en matèria d'ocupació (PEMO) a partir dels quals es desenvolupen itineraris integrals d'inserció laboral, és a dir, s'ofereixen serveis d'orientació, assessorament, informació i formació d'una forma personalitzada des de l'inici de la recerca de feina fins al procés de contacte amb les empreses. Amb aquests programes està previst atendre més de 600 persones i destinar més de 217.000 euros.
També s'impulsaran programes innovadors, a partir dels quals es busca incorporar la millora d'oportunitats d'ocupació i de la qualitat dels llocs de treball, incidint en l'estabilitat, el nivell de qualificació de les persones i la igualtat d'oportunitats.
Els Itineraris Personals d'Inserció i Formació en sectors prioritaris i emergents són una altra de les opcions, amb programes sobre: ajudes a domicili, atenció especialitzada a malalts d'Alzheimer, noves tecnologies, etc. Alhora es continuarà oferint formació ocupacional amb cursos d'administració comptable, de personal, informàtica o idiomes.

Ajudar a la recerca de feina amb psicòlegs i assessors

També es potenciaran serveis com ara el Club de la Feina, una eina de recerca activa d'ocupació, que treballa potenciant l'autoestima i l'autoconeixement fins a la consecució de l'objectiu professional. Es treballa amb orientadors laborals, psicòlegs i assessors que ajuden en la recerca de feina, com afrontar les entrevistes, tests de capacitació, etc.
Tota la tasca formativa i ocupacional es complementa amb la Borsa de Treball i amb la col·laboració amb empreses per ajudar a la recerca de feina.
Es tracta d'atendre les persones, tant les que es troben en situació d'atur, com les que volen millorar les seves perspectives laborals des d'una orientació integral.