Cornellà habilita un nou accés adaptat a la xarxa de transports públics des del barri Centre

L’Ajuntament de Cornellà obre un accés adaptat des de la Plaça Prat de la Riba  que millora la comunicació dels veïnes de barri Centre a la xarxa de transports públics de la ciutat. La remodelació d’aquesta plaça suposa la incorporació de rampes per suprimir les barreres arquitectòniques existents (escala) i de parterres enjardinats, jocs infantils i nou mobiliari urbà.

Amb aquest nou enllaç, es millora la cohesió de Cornellà des dels diferents barris a l’intercanviador metro-tren-tramvia i es completa la xarxa d’accessos de la ciutat des dels quatre punts cardinals: Gavarra/Sant Ildefons, gràcies al viaducte; el Padró, amb l’ampliació de la via que enllaça des de la carretera d’Esplugues-sector Siemens i Fontsanta-Fatjó, a través d’un pas subterrani.