Remodelar la ciutat per fer-la més amable

En 2009 es continuaran remodelant els nostres carrers, espais urbans i eixos viaris. Prevaldrà l'ampliació de voreres, la regulació de l'aparcament i la creació d'espais verds, donant cabuda també a les demandes ciutadanes. Així mateix, es millorarà la connectivitat entre barris.
S'actuarà sobre la fisonomia urbana de forma racional, des de la humanització, la comoditat i la funcionalitat.


Sota aquestes premisses les actuacions més significatives que s'inicien en 2009 son:

Corredor Verd a la Carretera d'Esplugues

• L'actuació comprèn el reforç de la vegetació arbòria, l'eliminació de les espècies en mal estat o malaltes i la introducció de parterres amb la plantació d'espècies autòctones.
• Potenciar la presència del carril bici existent, amb la substitució de l'actual paviment per un de continu asfàltic colorejat.
• Nova instal·lació de reg.
• Mobiliari urbà
• Pressupost: 597.552 €

Escala al Parc Can Mercader

• Proveir una escala sobre el talús existent, tot coincidint amb el camí natural que actualment s'hi utilitza per baixar a l'Avinguda del Parc de Can Mercader des del barri de Lindavista. Serà un eix de comunicació entre els dos barris, que permetrà gaudir de les vistes de la ciutat que ofereix el parc.
• Pressupost: 45.960 €

Remodelació Carretera de l'Hospitalet 3ª fase

• L'objectiu és estendre el procés de pacificació del trànsit, l'eixamplament de voreres fins al terme municipal de l'Hospitalet (La Remonta), la inclusió d'un carril-bici i la millora de la seguretat viària en els encreuaments.
• Pressupost: 800.000 €

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

• Millora integral entre el C/ Canalejas i Rambla Anselm Clavé: ampliació de vorera a 1,50 m a ambdós costats, filera d'aparcament. A més es milloraran els serveis.
• Pressupost: 277.801€

Carrer Sant Ferran

• Es preveu l'ampliació de voreres, la reordenació de l'aparcament i dos carrils per a la circulació.
• Pressupost: 189.770 €

Reforma Espai Públic Entorn Casal d'Avis Almeda

• Reconstrucció de l'espai públic al tram del Passeig dels Ferrocarrils Catalans, entre el c/Sant Ferran i Av. de la Fama.
• L'objectiu del projecte és aconseguir un espai amb un tractament més tou i enjardinat, la millora dels espais per a pràctiques esportives, l'ampliació de la zona de jocs infantils i la inclusió d'una àrea de jocs per a gent gran.
• Pressupost: 650.000 €

Cambres frigorífiques del Mercat Centre

• Substituir les actuals cambres frigorífiques per unes de noves. També es renovarà el sistema elèctric i es construirà una nova sala de màquines.
• Pressupost: 300.000 €

Remodelació parcial de la Plaça de la Sardana

• Ampliació de la zona de jocs infantils, d'una petita zona esportiva amb cistelles de bàsquet i porteries de futbol sala. Augment de la massa arbòria i la vegetació.
• Pressupost: 195.029 €

Remodelació instal·lació esportiva del CF Fontsanta

• Remodelació i ampliació de l'edifici existent corresponent a l'equipament esportiu. S'hi inclourà entre d'altres: espai de recepció, vestuaris, sala d'infermeria, bar-restaurant, oficina, cuina i lavabos.
• Pressupost: 415.000 €

Remodelació Plaça de l'Avet

• Ampliació de la zona de jocs infantils, amb la instal·lació de nous jocs. També s'intervindrà en els acabats de paviment i es reforçarà el mobiliari urbà.
• Pressupost: 43.890 €