Segona edició del mapa formatiu de Cornellà

Departament de Polítiques d'Ocupació

El projecte 'Servei d'Assessorament Formatiu Integral', que s’està desenvolupant a la Direcció de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà, té entre d’altres objectius orientar als nostres ciutadans/es cap a la formació existent prioritzant els sectors generadors d’ocupació. Així, a l’any 2010 es va publicar al web de l’Ajuntament de la nostra ciutat la primera edició del mapa formatiu i, enguany, s’ha publicat la segona edició. El link per accedir-hi és http://www.cornella.cat/ca/MapaFormatiuDeCornella.asp

L’objectiu principal d’aquest nou recurs consisteix en posar a l’abast dels/les ciutadans/es de Cornellà de Llobregat tota l’oferta formativa actualitzada i facilitar el seu accés a la formació que més s’adeqüi a les seves competències professionals i motivacionals.

Aquesta eina permet realitzar diferents tipus de cerca d’informació, és a dir, és pot consultar la informació per centres formatius, per tipus de formació (reglada, no reglada, ocupacional, continua, educació permanent, formació no subvencionada...), especialitat formativa, per nom de la formació i per duració.

Entre d’altres avantatges, qualsevol persona pot ajustar les seves consultes a les seves expectatives i interessos personals i/o professionals, així com dirigir-se als centres, organismes i entitats que ofereixen la formació del seu interès. Més informació a www.cornellaweb.cat i al telèfon 93 474 33 99 de la Direcció de Polítiques d'Ocupació.