'Contes-Tallers a les Ludoteques municipals'

Lloc: Ludoteca EL DAU (c. Osona, 3)
"A can Lleó"
Dilluns, 20 de febrer a les 17'30 h. (grup petits)
Dimarts, 21 de febrer a les 17'30 h. (grup petits)

"Qui té la veritat ?"
Dilluns, 27 de febrer a les 17'30 h. (grup mitjans)
Dimarts, 28 de febrer a les 17'30 h. (grup mitjans)

Lloc: Ludoteca El PELL (Parc Esportiu Llobregat, av. Baix Llobregat, s/núm.)
"A can Lleó"
Dimecres, 22 de febrer a les 17'30 h. (grups petits i mitjans)
Dijous, 23 de febrer a les 17'30 h. (grups petits i mitjans)

Cicle 'Entre tots construïm la pau 2012'