La Hermandad del Rocío de Cornellà admesa com a filial oficial del Rocío de Almonte

Departament d'Acció Comunitària

La Junta de Govern de la Hermandad del Rocío de Almonte (Huelva), va acordar en el seu Cabildo extraordinari celebrat en la nit del dimarts 17 de gener, l'admissió com a nova "Hermandad Filial", a la Hermandad del Rocío de Cornellà de Llobregat.

L'entitat de la nostra ciutat serà inscrita al Registre Oficial amb el número 109 d'antiguitat. La Hermandad de Cornellà es trobava erigida canònicament com a Associació Pública de l'Església, per decret de l'Arquebisbe de Barcelona, des del 21 de juny de 1995, encara que anteriorment va ser erigida com a Associació Privada i existia ja com a Associació Rociera des de l'any 1981. Era la més antiga de totes les Hermandades del Rocío, que esperaven rebre el títol de Filial.

El 29 de gener, a l'església de St. Miquel, precisament ha tingut lloc el tradicional "Cambio de Vara", en aquesta ocasió coincidien dos canvis, el de Hermano/a Mayor que és anual, i el de la nova junta de govern que és cada 4 anys. Se li ha imposat la medalla a Isabel Rubio, com a presidenta de la Hermandad, i als membres de la nova junta, així com a Soledad Jáudenes com a Hermana Mayor 2012. L'anterior president era Francisco Soriano i el Hermano Mayor 2011 Javier Maestro.

El 3 de febrer, la Junta de Govern disposarà un autocar per desplaçar-se juntament amb tots els membres de la Hermandad i amics que així ho desitgin, a l'ermita del Rocío per assistir al lliurament del títol concedit per la Hermandad Matriu com a Hermandad Filial amb el nº 109, acte que se celebrarà el dissabte dia 4 a les 20h.