El barri de Fontsanta un dels inclosos en la Llei de barris

El passat mes de juliol, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat feia pública l'adjudicació de les ajudes previstes en la sisena convocatòria de la Llei de barris. Entre els 26 projectes adjudicataris està el del barri Fontsanta de la nostra ciutat.

El projecte presentat suposarà una inversió de 7,52 milions d'euros, dels quals la meitat, és a dir, 3,76 milions, seran aportats per la Generalitat i la resta per l'Ajuntament de Cornellà.

Gràcies a això Fontsanta es prepara per a experimentar una important renovació ja que el projecte presentat contempla un pla d'actuació soci-educatiu, d'integració social i convivència que permetrà millorar la qualitat de vida i fomentar la cohesió social.

La intervenció més àmplia afectarà a l'edificabilitat, i via pública i en el sector on estan situades les quatre primeres edificacions aïllades que es van construir a principis dels anys 70 al costat de la plaça Fontsanta, així com a la intervenció i millora d'aquesta plaça. L'adequació del sector Soler i Cortada, la remodelació dels locals per a activitats socials, i les obres de remodelació en el camp de futbol són algunes de les actuacions, fins a sumar un total de 18 en diferents àmbits. El projecte s'executarà en cinc anys i la seva principal finalitat serà millorar la qualitat de vida de les persones i afavorir la interrelació d'aquest sector del barri amb la resta de zones que han experimentat un creixement en els últims anys.