Avancen a bon ritme les obres incloses al fons estatal d'inversió local

El desembre farà un any que el Govern Central va aprovar per Reial Decret el Fons Estatal d’Inversió Local (PlanE) amb la finalitat d’incentivar l’economia mitjançant el foment i finançament als municipis de tot Espanya de projectes d’obra pública i d’inversions generadores de llocs de treball.

Segons les previsions realitzades les obres avancen a bon ritme i ja ha estat executat el 40% dels projectes. Entre ells destaquen les obres de remodelació als pavellons esportius Centre i Can Carbonell, la reurbanització sencera del “Camí Vell d’Esplugues”, el tancament exterior de l’escola d’educació especial Virolai, la creació de nous jocs infantils a la Plaça de la Figuera i al CEIP L’Areny i la supressió de barreres arquitectòniques en diferents carrers.

Cornellà ha participat amb un total de 15 projectes per un valor de 14,9 milions d’euros. El Decret també establia que les obres no havien d’estar incloses als pressupostos municipals de l’any 2009 i que havien de finalitzar abans del 31/12 de 2009. Només es podia sol∙licitar una prórroga màxima de 2 mesos per força major no imputable a l’ajuntament.

El PlanE suposa un gran revulsiu per a millorar la ciutat: remodelació de carrers, poliesportius, mobiliari urbà, àrees de jocs infantils, supressió de barreres arquitectòniques, etc. Alhora el PlanE ha generat a la ciutat llocs de treball, sent un revulsiu tant per a la generació d’ocupació com per a l’impuls de l’economia local.

Aquesta inversió sumada als 62,5 milions d’inversió pressupostada per l’Ajuntament durant 2009 suposa invertir 77 milions d’euros, una xifra històrica a la ciutat.

Més places d’aparcament al Camí Vell d’Esplugues

Obra finalitzada

Una de les actuacions finalitzades és el carrer del Camí Vell d’Esplugues que s’ha remodelat completament adaptant el traçat existent i reordenant les places d’aparcament.
Aquest carrer és ara un carrer urbà consolidat a la zona nord del barri del Pedró, entre els carrers Iscle Soler i Lluís Domènech i Montaner, just al límit amb Sant Joan Despí.
L’obra que va començar al maig ha tingut un periode d’execució de dos mesos i un pressupost de 179.083,04 euros.

Renovació de la tanca de l’EEE Virolai

Obra finalitzada

A finals de juny van començar les obres de renovació del tancament exterior de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai, i van acabar a finals de juliol. En concret, l’actuació ha consistit en fer de nou l’actual mur. Així mateix, s’ha substituït la tanca metàl·lica. El nou tancament garanteix la seguretat d’aquesta escola municipal que atén alumnes de 3 a 18 anys amb necessitats educatives especials. Està situada a la part alta del carrer Mossèn Andreu, a l’edifici Virolai. El pressupost de l’obra ha estat de 105.550,72 euros

Ampliació i reforma dels vestuaris del Pavelló Centre

Obra finalitzada

Les prestacions i comoditat del pavelló esportiu Centre han millorat considerablement amb la reforma integral de tot l’espai destinat a vestuaris. S’han reformat completament les instal∙lacions interiors, així com una de les façanes. L’espai s’ha adaptat a les necessitats de les entitats que fan ús del pavelló. Les obres han suposat una inversió de 114.840 euros i han durat tres mesos.

Nous espais de joc a la plaça de la Figuera i al CEIP L’Areny

Obra finalitzada

A la plaça de la Figuera s’han atès les demandes de les famílies usuàries d’aquest espai de lleure per instal·lar-hi un nou joc infantil. Això ha suposat desplaçar lleugerament dos jocs de petit tamany i, paral·lelament, ha permès millorar l’aspecte general de l’entorn de la plaça. Així mateix, s’ha col·locat un altre joc infantil al pati del CEIP L’Areny adreçat especialment als infants més petits. Les obres han tingut una durada de 17 dies i una inversió de 11.004,54 euros.

Eliminació de barreres arquitectòniques a tots els barris de la ciutat

Obra finalitzada

Dins de les actuacions que ja han finalitzat vinculades al Fondo Estatal de Inversión Local es troba un projecte de supressió de barreres arquitectòniques a la via pública en 141 punts de tots els barris de la ciutat. Es tracta en la seva gran majoria de passos de vianants, i les obres consisteixen en adaptar les voreres i els guals de pas per fer-los accessibles, amb rampes per salvar el desnivell amb la calçada. Les obres ja han finalitzat i han tingut un pressupost d’execució de 385.700 euros

Nous vestuaris i més àrees de serveis al pavelló de Can Carbonell

Obra finalitzada

Les prestacions i comoditat del pavelló de Can Carbonell han millorat considerablement amb la reforma de tot l’espai destinat a vestuaris, despatxos, neteja, magatzem i instal·lacions. S’ha portat a terme una redistribució d’espais, instal∙lant un nou paviment i adaptant la xarxa de sanejament i la calefacció a la nova distribució. També s’ha substituït la fusteria exterior de portes i finestres i s’han pintat tant els paraments nous com els existents. Les obres suposen una inversió de 167.666,40 euros i han tingut un període d’execució de 4 mesos.

L’EBM Lindavista es renova interiorment

Obra finalitzada

L’Escola Bressol Municipal Lindavista s’ha remodelat interiorment i s’ha construït un ascensor. Es renoven totalment els espais d’ús, il·luminació, ventilació i adequació de les aules als nous criteris pedagògics. Així mateix, l’actuació també ha inclòs la instal·lació dels mòduls necessaris per conciliar les obres amb el normal funcionament de l’escola. Les obres, que finalitzen el 13 d'octubre, suposen una inversió d’uns 900.000 euros.

El Centre de la ciutat serà un gran eix cívic

Aquest és el projecte més important quant a inversió: 5,4 milions d’euros que finança el Fondo Estatal de Inversión Local. El tram de la carretera d’Esplugues entre les rotondes de l’Av. Can Corts i l’Av. Alps es transformarà aquest any en un eix urbà. Aquesta transformació inclou també l’entorn de l’Ajuntament de Cornellà i la plaça de l’Església i donarà lloc a un ‘nou centre’ de la ciutat. Així es dóna un pas més a la transformació iniciada per l’Ajuntament de Cornellà amb actuacions com el sector Alps i el nou viaducte de Renfe. Preveu que, en el primer tram, entre l’Av. Can Corts i l’Av. Alps, la carretera d’Esplugues passarà a tenir un carril per sentit, i els passos de vianants estaran al nivell de les voreres. El final de la Rambla es connectarà amb un passeig arbrat fins a l’Av. Can Corts. L’objectiu fonamental del projecte és transformar aquest eix viari en un eix cívic plenament integrat, i aconseguir que aquest entorn adquireixi el paper de centre neuràlgic de la ciutat.

Nou disseny per a les places Pau Casals i Josep Tarradellas

Una altra de les inversions més significatives incloses en el Fondo Estatal de Inversión Local és la remodelació de les places Josep Tarradellas i Pau Casals, dos dels principals espais públics del barri del Pedró. El projecte contempla la remodelació integral i la renovació del mobiliari urbà reconstruint-les amb un disseny comú en la seva totalitat. L’àrea d’actuació total és de 11.477 m2. L’obra permetrà eliminar les barreres arquitectòniques i soterrar les línies aèries
existents, elèctriques de baixa tensió i de telefonia. Les obres suposen una inversió de 2,2 milions d’euros procedents del Fondo Estatal de Inversión Local.

La Plaça Gandesa guanyarà nous espais i serà més accessible

Un altre dels projectes en marxa de més volum económic és l’entorn de la plaça Gandesa, un dels espais centrals del barri de Fontsanta. S’està renovant completament amb la col·locació de nou mobiliari urbà, eliminació de barreres arquitectòniques, i ordenació dels espais per convertir-la en una plaça més accessible, agradable i adequada per als veïns i veïnes. El projecte afecta 12.490m2, fonamentalment la plaça de Gandesa, però també l’entorn delimitat pels carrers Terra Alta, Priorat i Penedès. Les obres suposen una inversió de 2,4 milions d’euros.

Més zones enjardinades i mobiliari a la zona de vianants del Grup Llobregat

L’actuació comprèn una superfície de 7.650m2, i inclou la millora i formació de zones d’arbrat i enjardinades, la repavimentació de tots els espais de vianants, diferenciant les zones de pas dels accessos als edificis. Així mateix, es rehabilitaran els murs i rampes existents, es col·locarà nou mobiliari urbà (bancs, papereres, pilons...) incloent una nova zona de jocs infantils, entre d’altres actuacions. Es tracta d’una de les obres més importants, amb una inversió de 1.238.395,57 euros.

Remodelació dels carrers: F. J. Oliveras, Mn. J. Palet, Palma de Mallorca, Mn Andreu, Pare Marchena i Vistalegre

Les obres contemplades al Fondo Estatal de Inversión Local es completen amb la remodelació d’un total de 6 carrers de la ciutat que sumen en conjunt una inversió global de 1.674.688,42 euros. Les obres contemplen ampliació de voreres, reorganització de zones d’aparcament, passos de vianants, canvi del paviment, etc.