Quant paguem pels serveis que tenim?

Les dades serveixen per posar en coneixement dels usuaris i usuàries com es financen aquests serveis i prestacions que el municipi posa a la disposició de la ciutadania. Biblioteques, escoles bressol, escola de música, ludoteques, centres cívics, piscines, Parc Esportiu, altres instal•lacions esportives...

Cartells i cartes

En alguns casos, es col·locarà a l'entrada de l'equipament un cartell informant amb el que costa mantenir-lo. I sota, desglossat, qui ho paga: quin percentatge és a càrrec de l'usuari de les instal·lacions, i de quin percentatge es fa càrrec l'Ajuntament de Cornellà, i per tant, es finança amb els ingressos municipals. També s'inclourà, si és el cas, el percentatge que correspon a altres administracions, o que es finança mitjançant altres vies (per exemple el lloguer de la instal·lació).

En altres casos, aquesta informació es detallarà en una carta que s'enviarà a les persones usuàries del servei. Aquesta acció s'emmarca en les polítiques de garanties dels serveis bàsics i les prestacions, per fomentar la transparència municipal en la gestió de la ciutat i adaptar-se a la situació actual de contenció pressupostària.

Pedagogia

La intenció principal d'aquesta informació és conscienciar de la necessitat de gaudir d'aquests serveis amb racionalitat i ser responsables en el seu ús. Perquè el percentatge que assumeix l'Ajuntament de Cornellà a mantenir aquests serveis no és banal: es tracta de recursos públics, i per tant, es financen amb els ingressos municipals. Per complir amb el pressupost assignat i assegurar la continuïtat de cada espai, s'anima als usuaris a cuidar les instal•lacions i en els casos corresponents controlar el consum d'electricitat, aigua i gas.

Exemple: una piscina municipal

El cartell explica qui finança –és a dir, qui paga- la piscina municipal de Ca Millars. Els costos de manteniment totals de l'equipament són de 2.014.155,52 euros cada any. Els diners que aporten els usuaris de la piscina, mitjançant les quotes i el pagament de les activitats dirigides, suposen només una quarta part del total (el 24,25%). La resta, més d'un milió i mitjà d'euros, ho finança l'Ajuntament de Cornellà, és a dir, és una despesa que es cobreix a partir dels ingressos municipals.

En aquest cas, el nombre total de persones que han fet una activitat en la piscina (és a dir, el nombre de “usos” totals sense tenir en compte si la mateixa persona ha repetit o no), supera els 428.000 durant l'últim any.

En altres equipaments amb nombre de places restringit, aquesta informació es detallarà per carta als usuaris del servei, com és el cas de les escoles bressol: el seu manteniment ascendeix a 5,7 milions d'euros a l'any, i les famílies acaben pagant una mitjana del 26% del cost total del servei.