El Dia Internacional de les Famílies commemora l’Escola Municipal de Mares i Pares

El Dia Internacional de les Famílies es celebra el proper diumenge 13 de maig. Aquest any coincideix amb el 25è aniversari de l’Escola Municipal de Mares i Pares, i per commemorar-ho tot plegat, es porten a terme diferents iniciatives lúdiques i culturals per a tota la família.

 Futlletó informatiu

A la plaça Francesc Macià, els actes del 13 de maig s’inicien a les 12 hores amb tallers, activitats i animacions organitzades amb la implicació de les associacions de pares i mares (AMPA) de la ciutat.

El 15 de maig es farà l’acte central al Castell amb la participació de les AMPA i persones que al llarg de la vida de l’Escola Municipal de Mares i Pares hi ha estat implicades.
El curs 87-88 es va iniciar un nou recurs per a la ciutadania posant a disposició de les juntes de les AMPA escolars assessorament tècnic, formació i informació per donar suport a les famílies en la tasca d’educar les seves filles i els seus fills.

La trajectòria de les AMPA ha estat estable i continuada en l’assessorament, les subvencions municipals i les consultes puntuals. Tanmateix, la manera de procedir pel que fa a la formació ha variat substancialment: s’ha passat de petites trobades, a xerrades col·loqui dins d’una escola a impartir-se a les famílies de les escoles per barris.

Actualment es treballa conjuntament amb els equips directius i les AMPA a través de les reunions de coordinació, en les quals s’acorda quins temes són els més interessants per a les famílies. Els tallers i les xerrades que es decideixen es desenvolupen amb la col•laboració de diferents departaments de l’ajuntament i altres professionals de gabinets psicològics de la ciutat. Versen sobre diferents temes: hàbits i normes, comunicació, aprendre a dir “no”, com afavorir la parla i el llenguatge, adolescència, autoestima, addicions vàries, cultura de l’esforç, coeducació...