Concurs de Foto-Càmara-Mòbil T'ESTIMA'T

Es tracta de fomentar entre els i les joves hàbits saludables pel que fa a la salut sexual i l'afectivitat. Podran participar tots els i les joves nascuts entre el 1979 i el 1995 (ambdós inclosos)

Dates de presentació de les fotografies: Del 2 al 16 de novembre

Premis:
- Publicació de les fotografies seleccionades.
- Reproduccions a gran tamany de les fotografies amb mencions especials.

Tema: SALUT, JOVES, SEXUALITAT I AFECTIVITAT.
- Com és una relació de parella equitativa? / Existeix la violència de parella entre els més joves?
- La comunicació i relació amb la parella.
- Sexe segur, sempre? / La negociació del preservatiu.
- Amor romàntic, mite/realitat.
- Estereotips i mitjans de comunicació.
- Cal beure alcohol per tenir amics i amigues?

La fotografia ha de ser original, de creació pròpia i inèdita; els continguts de les fotografies no podran atemptar contra la dignitat de les persones i/o els animals. Les que no compleixin els requisits no entraran a concurs.

Format: Una fotografia per cada concursant, realitzada a través d’un telèfon mòbil o càmera no professional, a més d’una frase que acompanyi i complementi la fotografia.
La fotografia haurà de presentar-se en format TIFF o JPEG i tenir una resolució mínima de 2000 píxels al seu costat més reduït.

Presentació i Termini: Fins al 16 de novembre, presencialment a:
- CRAJ-Centre de Recursos Juvenils (c/ Mossén Andreu 17, al costat de la Biblioteca Central).
- PIDCES (als instituts de Cornellà).
- Espai Jove Sant Ildefons (pl.Almogàvers s/n, edifici Roger de Llúria).
- Espai Jove Riera-Centre (c/ Francesc Layret 60).

Exposició i Propietat de les obres:
Amb les fotografies presentades i posteriorment seleccionades pel jurat, es farà una exposició al CRAJ-Centre de Recursos Juvenils.
Un cop finalitzada l’exposició, la organització es reserva durant un any el dret a reproduir les obres premiades o no; passat aquest temps el dret passarà als seus autors/res.

Jurat:
Estarà format per tècnics i tècniques dels departaments de Joventut, Cultura, Acció Social i Salut Pública, representants del professorat dels IES, a més de dos joves de la ciutat.
Els i les guanyadores es donaran a conèixer el dijous 26 de novembre a les 19h al CRAJ-Centre de Recursos Juvenils dintre dels actes de la Campanya T’Estima’T.
Si, a parer del jurat, les fotografies presentades no tenen prou qualitat, els premis podran ser declarats deserts.

Premis:
Les fotografies presentades podran optar a cinc mencions especials del jurat, les fotografies seleccionades comptaran amb una reproducció a gran tamany.
Cap autor/a NO es podrà beneficiar de més d’una menció especial.
Els premis no seran susceptibles de cap canvi, alteració o compensació a petició dels seleccionats.

Més informació:

CRAJ (Centre de Recursos Juvenils)
Carrer Mossèn Andreu, 17
Tel.: 93 376 36 93
e-mail: craj@aj-cornella.cat