Cornellà posa en marxa una oficina de mediació hipotecària per atendre persones en risc de perdre el seu habitatge

L’Ajuntament de Cornellà posarà en marxa una Oficina de Mediació Hipotecària per intercedir entre famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca i els bancs, amb la finalitat de trobar fórmules que evitin la pèrdua de la llar per part de les famílies afectades. Es tracta d’una de les primeres oficines d’aquest tipus de la comarca i estarà gestionada per l’empresa municipal Procornellà.

Per garantir el servei, amb la màxima neutralitat i efectivitat, s’ha cercat la implicació de diferents agents socials i  se subscriuran dos convenis de col•laboració: un amb l’Agència de l’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i un altre amb la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO).

L’Oficina de Mediació Hipotecària oferirà assessorament professional, personalitzat i gratuït, i actuarà com a intermediària neutral entre les famílies i els bancs per tal de trobar solucions adients i viables per al retorn del préstec o bé per a la seva resolució pactada. Per portar-ho a terme es comptarà amb els serveis d’un advocat especialitzat en aquests temes.

L’Oficina de Mediació Hipotecària estarà ubicada a la seu de l’Oficina de l’Habitatge de Cornellà (al carrer Albert Einstein,47-49) on s’unifiquen tots els serveis ofertats per l’Ajuntament de Cornellà en matèria d’habitatge a la ciutat, propis i aliens.

Amb aquesta iniciativa, es fa realitat un dels compromisos subscrits a l’Acord Social contra la Crisi 2012-2015, signat l’11 de maig de 2012 per 34 entitats i agents socials de la ciutat, com ara els sindicats CCOO i UGT, per tal d’actuar des del consens i la coresponsabilitat, per trobar i oferir respostes a la actual situació de crisis econòmica que cada dia afecta a més persones i famílies. L’objectiu dels compromisos de l’Acord Social és continuar treballant per la integració que s’ha construït al llarg dels anys a Cornellà, base imprescindible per mantenir el nivell de cohesió social i garantir un clima de ciutat favorable a evitar l’escletxa social.

Un nou Pla d’Ocupació Local

Una altra de les mesures immediates que l’Ajuntament està posant en marxa en el marc de l’Acord Social, és la creació de llocs de treball temporals a través de l’empresa municipal Procornellà i que té una dotació econòmica de 3 milions d’euros finançats amb recursos propis per al foment de l’ocupació, dels quals 1,5 són per a projectes de transformació i millora de l’espai públic.

Aquest nou Pla d’Ocupació preveu la contractació de persones de la ciutat en risc d’exclusió social amb una edat de 45 a 55 anys, que en l’actualitat no rep cap tipus de prestació i amb càrregues familiars. Aquestes persones s’han contractat per un període de sis mesos per a la realització d’obres de remodelació a l’espai públic de la ciutat.

Durant aquest mes s’ha portat a terme la selecció i contractació de persones per començar a treballar de forma immediata en les obres de remodelació dels carrers Jaume Casas Pallerol i Josep Cuxart.

Signatura de l'Acord Social (11/05/2012)
Nota informativa sobre obres al c/Josep Cuxart i al c/Jaume Cases Pallerol