El Parc de Can Mercader rep un notable dels usuaris

Departament d'Espai Públic

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha fet públic un estudi sobre el nivell de satisfacció dels usuaris dels 31 parcs ubicats a 23 municipis de la comarca. El parc de Can Mercader ha estat puntuat amb una mitjana de 8,1 punts de valoració sobre 10, i pel que fa a l’índex de satisfacció és del 100%.

Els usuaris d’aquest parc valoren la tranquil·litat per davant de qualsevol altre aspecte, seguit del disseny del parc i la jardineria. En aquest sentit, destaca també que de les catorze variables analitzades, set milloren la seva puntuació respecte a l’informe realitzat el 2009. Dins de les millores destaca també la puntuació atorgada als lavabos, remodelats totalment l’any 2011.

Respecte al perfil dels usuaris del parc, el 42% són ciutadans de Cornellà, el 32,9% són de Barcelona i la resta, de l’Hospitalet i altres poblacions.

Història, característiques i serveis del Parc de Can Mercader