Presentació de la guia d'activitats i projectes 'CONCÈNTRICA'

Inclou presentació "Judex", "Cdecornella", "XIII Concurs cinema amateur" i "MECAL"
Lloc: Castell de Cornellà