Les línies urbanes d’autobús 94 i 95 modifiquen el servei en hores de mínima afluència

Transports públics a Cornellà 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reduirà parcialment el servei de les línies d’autobús 95 (identificat com a “Circular Cornellà 1”) i la 94 (identificat com “Circular Cornellà 2”) en hores de mínima afluència de passatgers, amb l’objectiu de racionalitzar el servei.

La reducció s’aplicarà tant en dies laborables com en dissabtes i festius, en la franja d’inici del servei, entre les 04.40 h i les 07.00 h del matí i a partir de les 21.00 h fins a la finalització del servei. Així, la freqüència de pas de la L94 serà d’un autobús cada 50 minuts de 04.40 h a 07.00 h en dies laborables i festius i la L95 tindrà dos autobusos cada 25 minuts en dies laborables i un autobús cada 50 minuts, en dies festius. La mitjana de passatge en aquestes franges horàries és de 38 passatgers en dies laborables i de 25 en dissabtes i festius.
Aquestes són les úniques línies d’autobús que transcorren de manera íntegra dins de Cornellà i que uneixen els barris d’Almeda, Centre, Sant Ildefons i Fontsanta. Les dues línies fan el mateix recorregut, però en sentit invers.

L'estació de metro de Sant Ildefons es torna més moderna i funcional

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha realitzat la remodelació integral de l'estació de metro de Sant Ildefons amb l'objectiu d'actualitzar i millorar la seva funcionalitat. La rehabilitació ha suposat la renovació de tota la instal·lació tant a nivell d'estructura com de mobiliari i il·luminació, a més de millorar aspectes d'accessibilitat. El projecte ha consistit en reconfigurar el vestíbul per aprofitar millor l'espai, la substitució de paviments, escales, sostres i revestiments de parets, la millora de la il·luminació, la renovació de la senyalització informativa i la instal·lació de barreres de control.

Una àmplia xarxa de transport públic cobreix la ciutat

Cornellà és una de les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona més ben comunicades a nivell de transports públics. El municipi disposa de fins a cinc modes de transport: Rodalies de Renfe, amb una estació; Ferrocarrils de la Generalitat, amb dues estacions (Cornellà Riera i Almeda); Metro, amb tres parades de la línia 5 (Sant Ildefons, Gavarra i Cornellà Centre); Trambaix, amb sis estacions de les línies T-1 i T-2 i 16 línies d’autobús.