L’EOI obre la preinscripció als cursos complementaris de diferents idiomes

Escola Oficial d'Idiomes

L’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà ha obert la preinscripció per als seus cursos d’introducció, actualització i perfeccionament de diferents llengües. La convocatòria d’aquesta oferta complementària i paral·lela a l’ordinària romandrà oberta fins el 19 de setembre. Els interessats s’han d’inscriure telemàticament al web de l’EOI.

Aquests ensenyaments especials s’organitzen en cursos d'introducció a l'anglès, l'alemany i el xinès; en cursos d'Actualització lingüística i Conversa d'anglès i francès d’un any de durada cadascun per als nivells intermedi, post-intermedi, avançat i post-avançat i en cursos monogràfics, entre d'altres. En superar-los, es rep una certificació oficial d’aprofitament.

Els alumnes han de tenir almenys 16 anys (complerts el 31 de desembre de 2012). A partir dels 14 anys (complerts el 31 de desembre de 2012) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

Cal apuntar que algunes universitats reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció i pel que fa al professorat, el Departament d'Ensenyament reconeix com a crèdits de formació alguns dels nostres cursos. Per a més informació, vegeu la secció Formació per al professorat.

Més informació d’aquests cursos complementaris: EOI