Projecte “Cornellà Multilingüe”

Departament d'Educació

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat que camina ràpidament cap al multilingüisme, l’Ajuntament de Cornellà en col·laboració amb la Generalitat, els centres educatius, l’Escola Oficial d’Idiomes i les Serveis Educatius han posat en marxa aquest projecte amb la finalitat d'aportar experiències i crear noves iniciatives que potenciïn la formació en llengües estrangeres.