Coneix els serveis per a les famílies amb infants de la ciutat

Departament de Polítiques de Família

L’educació, la igualtat, l’esforç i la solidaritat són valors fonamentals per al desenvolupament integral de les persones i de la societat en el seu conjunt. Amb l’objectiu de promoure’ls, el Departament de Polítiques de Família repren les seves activitats i obre les portes de les seves instal·lacions després de les vacances estivals, conscient que les necessitats de la ciutat són ara majors si cap.

Espais Nadó. Es tracta d’un servei de petita infància on els pares i mares amb nadons menors de 9 mesos no escolaritzats poden assistir per relacionar-se amb altres famílies, fer consultes i intercanviar experiències.

Espais Familiars Municipals i Espai Familiar Mowgli. Estan destinats a les famílies amb infants menors de tres anys no escolaritzats. Es treballen amb els nens i les nenes diferents activitats mentre els adults poden assistir a xerrades. L’Espai Familiar Mowgli ofereix el mateix servei i està gestionat pel centre d’esplai infantil i juvenil Mowgli.

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Municipal. És un servei de diagnòstic i tractament a la primera infància, per a infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament o amb risc de presentar-les.

Programa de ràdio “Ones amb valors”. S’organitza periòdicament des de l’Escola Municipal de Pares i Mares i està centrat en la transmissió de valors en el si de les famílies. S’han emès diferents programes on s’han desenvolupat la comunicació intergeneracional, la coeducació i la igualtat de gènere.

Més informació: Departament de Polítiques de Família (c/Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18). T. 93 377 99 11.