Cornellà Juga Net, un programa per a fomentar els valors educatius a l’esport

Departament d'Esports

El Departament d’Esports municipal, amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Llobregat, ha posat en marxa el programa Cornellà Juga Net, que pretén fomentar els valors educatius i les actituds cíviques a través de la pràctica de l’esport als Jocs Escolars. Aquest projecte premia, a través d’una targeta verda, totes aquelles accions positives i de col·laboració que es donin a la competició, malgrat que no afectin el resultat final del partit. A una acta verda s’apuntaran totes les targetes verdes de cada equip i d’elles es podran extreure punts per a la classificació final.

Es considera que mereixen una targeta verda comportaments com: ajudar un jugador de l’altre equip o el dinamitzador del joc en una situació adversa, animar els companys, un comportament correcte del públic o la manca de targetes grogues i vermelles de tot l’equip, entre d’altres.