Inauguració del pessebre

Lloc: Parròquia Sant Ildefons (Av. Sant Ildefons s/n).

Organitza: Parròquia Sant Ildefons

Activitats de Nadal i Reis