Es renoven les autoritzacions dels horts urbans Josep Pidelaserra Llach

Departament de Medi Ambient

Els horts Josep Pidelaserra Llach, del carrer del Rugbi, han complert el seu primer període de concessió. Del 18 de desembre de 2012 al 18 de gener de 2013 es recolliran les instàncies de les persones o entitats que vulguin accedir al sorteig de les noves autoritzacions.

La nova concessió serà per 5 anys. S’hi podran presentar els majors de 60 anys que siguin pensionistes i/o jubilats, que estiguin empadronats a la ciutat com a mínim des de fa cinc anys, i que no tinguin cap membre de la unitat familiar adjudicatari d’un hort al municipi.En el cas de les entitats han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats i presentar un projecte que justifiqui els beneficis socials, terapèutics, ambientals i/o educatius de tenir un hort urbà.

Per a més informació, els interessats es poden dirigir al Departament de Patrimoni, situat a la planta baixa de l’edifici central de l’Ajuntament (plaça de l’Església, s/n).

Un cop recollides les sol·licituds i aprovada la llista definitiva d’admesos, es procedirà a un sorteig públic per a l’adjudicació de les 67 parcel·les per a pensionistes i/o jubilats i 9 parcel·les per a entitats.

Plec de clàusules que regularan l’autorització de llicències per a l’ocupació i us temporal dels horts municipals Josep Pidelaserra Llach