Es completa la recollida selectiva de materia orgànica a tota la ciutat

El proper 25 de novembre de 2009 es portarà a terme la implantació de la recollida de residus orgànics al districte VI (part alta del barri de Sant Ildefons) amb la instal·lació de 16 contenidors de color marró. Això suposarà finalitzar la implantació integral a tota la ciutat de la recollida de residus orgànics.

La recollida dels residus orgànics és una peça clau dins de tota la recollida selectiva dels residus municipals ja que és la fracció més important en pes (36% de tots els residus), la seva gestió afavoreix una adequada gestió de la resta de fraccions, perquè es converteix en un material reaprofitable per cultius, jardins, minvem els efectes del canvi climàtic, etc.