El Projecte ‘Educar per Créixer’ definirà el futur model educatiu de la ciutat

L'educació és una de les prioritats de l'Ajuntament de Cornellà. Així ha quedat demostrat al pressupost municipal de 2013, que recull una partida de 2,6 milions d'euros, destinats a garantir el servei de les escoles bressol, l'escola municipal de música i nous programes educatius, davant de les retallades d'altres administracions. I així ho recull el programa "Educar per Créixer", un projecte per crear un nou espai de participació ciutadana, on promoure el diàleg i la col·laboració entre l'Ajuntament i persones amb voluntat d'implicar-se, ciutadans i ciutadanes que provenen de sectors diversos com l'esport, la cultura i el lleure, els centres educatius, els col·lectius de joves, les associacions de pares i mares i d'entitats i persones que treballen a l'àmbit de la família. D'aquesta iniciativa han de sortir unes línies de treball i unes propostes per a la millora del nostre model educatiu de ciutat. Entenent l'educació en sentit ampli, com quelcom transversal que va més enllà de les portes dels centres educatius o de l'àmbit familiar, i, des del punt de vista del temps, considerant que l'acció educativa s'exerceix també fora de l'horari lectiu, en moltes de les accions que realitzem diàriament. Aquest projecte s'emmarca dins del conjunt d'iniciatives, com l'Acord Social o el Consell de ciutat, que volen cercar la implicació ciutadana per fer front a l'actual situació de crisi i assentar una base sòlida per assolir els reptes de futur de la ciutat. Des de l'Ajuntament es treballa per la participació dels diferents sectors, per a entre tots, caminar cap a un model sostenible i que, des de la qualitat, doni resposta a les noves necessitats i s'adapti a la realitat actual.

Sumar persones voluntàries

A més de qui ha estat seleccionat per formar part dels grups de treball i del plenari, en aquest projecte es vol sumar a totes aquelles persones que tinguin idees i coneixements i que vulguin, de manera voluntària, aportar el seu temps per compartir-los amb els infants, joves i famílies de la nostra ciutat, sigui impartint tallers, classes, xerrades, llegint contes, etc... Aquests voluntaris i voluntàries es poden adreçar al Departament d'educació de l'Ajuntament de Cornellà, des d'on es canalitzarà la seva proposta. També poden escriure un correu a:

educarpercreixer@aj-cornella.cat

Més informació: Cornellà Informa