Les preinscripcions escolars es realitzaran entre l'11 i el 22 de març

Departament d'Educació

Les preinscripcions per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO del curs 2013-2014 es faran entre l'11 i el 22 de març; la matrícula dels mateixos està prevista per als dies compresos entre el 10 i el 14 de juny.

Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs. L'11 d'abril es faran públiques als centres les llistes baremades i es podran presentar reclamacions fins al dia 16.

En el cas dels ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i de disseny) la fase de presentació de sol·licituds serà del 13 al 24 de maig; i pel que fa als cicles formatius de grau superior, del 27 de maig al 7 de juny. Les dates de preinscripció per a les escoles bressol municipals i l'Escola Municipal de Música Roser Cabanas es faran públiques properament. Trobareu més detalls al següent enllaç:

www.gencat.cat: Preinscripció 2013-2014

Jornades de portes obertes

Entre el 13 de febrer i l'11 de març de 2013 els centres educatius de Cornellà realitzen jornades de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions i el seu projecte educatiu a totes les famílies de la ciutat de cara al curs 2013-2014. Podeu consultar les dates dels centres que us interessin als següents enllaços:

Escoles Públiques d'Educació Infantil i Primària
Centres Concertats
Instituts Públics d'Educació Secundària