L'Acord Social continua el seu camí

L'Acord Social treballa per reactivar l'economia local des de tres fronts: el suport als emprenedors, la formació de la ciutadania i les mesures d'acció social. Així, es promou l'obertura de nous negocis, l'especialització o el reciclatge professional que facilitin la inserció al mercat laboral i s'intenta pal·liar la situació de precarietat en la qual es troben diverses famílies del municipi.

El desembre es va fer un balanç positiu dels sis primers mesos de vigència. Es va destacar la creació del Mapa de Capacitació i els cursos de formació del Centre d’Empreses. A més, es va ressaltar la posada en marxa de l'Oficina de Mediació Hipotecària i de la Botiga Solidària, a més de la materialització dels plans locals d'ocupació, finançats per l'Ajuntament.

Per a 2013, els participants en l'Acord Social van acordar seguir treballant en la mateixa línia de col·laboració amb les entitats i els agents socials, amb la intenció d'afavorir la relació entre els centres formatius i les empreses, ampliar les oportunitats de treball per a les persones en situació de desocupació i millorar el benestar i la qualitat de vida de les i els cornellanencs.

La Botiga Solidària, en funcionament

Recentment ha obert la Botiga Solidària, promoguda per l'Ajuntament amb la complicitat de més de 30 entitats de la ciutat. Està previst que cada any reparteixi aliments entre més de 400 famílies del municipi, gràcies entre altres, a la col·laboració d'un centenar de voluntaris. Els interessats a participar en el projecte, bé aportant aliments, o bé ajudant a emmagatzemar-los i distribuir-los, han de dirigir-se a les associacions de veïns dels diferents barris o als Serveis Socials de l'Ajuntament. D'altra banda, les persones que vulguin beneficiar-se del projecte no han d'acudir directament a la Botiga, situada a Ca Bagaria. Han de dirigir-se als Serveis Socials de l'Ajuntament, on els professionals examinaran cas per cas les necessitats de cadascun.

Per col·laborar econòmicament:
Nº Compte de la “Botiga Solidària” Caixa Penedès - 0487 1009 42 2000061008

L'Oficina de Mediació Hipotecària atura 16 desnonaments

S'ha engegat una Oficina de Mediació Hipotecària, que busca fórmules per evitar que les famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca perdin la seva llar. Porta en funcionament des del mes de juliol i en aquests sis mesos ha aconseguit paral·litzar 16 desnonaments, té en marxa 80 expedients, ha intervingut en 24 ocasions amb les entitats bancàries i té en procés 183 expedients de productes tòxics. L'Oficina de Mediació Hipotecària està situada a la seu de l'Oficina de l'Habitatge de Cornellà (al carrer Albert Einstein, 47-49) on s'unifiquen tots els serveis d'habitatge oferts per l'Ajuntament de Cornellà a la ciutat, propis i aliens. Està gestionada per la FAVCO, gràcies a un conveni signat amb l'Ajuntament.

Signatura de l'Acord Social contra la Crisi
Més informació al Cornellà Informa de gener