En marxa les obres de l'av. Salvador Allende i els carrers Bellaterra i Catalunya

Departament d'Espai Públic

A principis de febrer s'han iniciat les obres de reordenació de l'avinguda Salvador Allende (en el tram entre la carretera d'Esplugues i l'EBM Lindavista), el carrer Bellaterra, un tram de la de Catalunya i la vorera nord de la carretera d'Esplugues. El projecte té un pressupost de 3,3 milions d'euros finançats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En la primera fase de les obres es realitzarà la millora del clavegueram de l'avinguda Salvador Allende i actuacions de sanejament en una part de la carretera d'Esplugues i del carrer Bellaterra. Per aquest motiu, es realitzaran desviaments del tràfic rodat de forma puntual.

Informació i atenció als veïns

Tots els veïns de la zona han estat informats del procés de les obres i per a ells s'ha habilitat una oficina d'atenció a través de la qual s'atendrà qualsevol petició, o suggeriment sobre aquest tema per minimitzar les molèsties que les obres puguin comportar. Així mateix, per pal·liar el dèficit de places d'estacionament s'ha habilitat un nou aparcament a la zona on estava situat el camp de futbol de la via fèrria.

Oficina d'Atenció.
Davant del nº 42 de la carretera d'Esplugues.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.