Cornellà generarà 300 llocs de treball directes durant 2013

Un dels objectius prioritaris de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tal com es va ratificar a l'Acord Social contra la Crisi 2012-2016, és promoure iniciatives que permetin dinamitzar el mercat laboral. Aquestes actuacions són imprescindibles per a garantir la cohesió social del municipi quan la taxa d'atur supera el 19% i davant la reducció de plans ocupacionals per part de la Generalitat de Catalunya i el Govern Central. La finalitat és la creació de llocs de treball per a persones aturades de llarga durada i en risc d'exclusió social, amb contractes de sis mesos. 

El compromís amb la ciutat es tradueix en una inversió de més 2.000.000 d'euros, durant els anys 2013 i 2014, per a l'impuls de plans d'ocupació local, a iniciativa de l'Ajuntament de Cornellà i amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Concretament, l'Ajuntament de Cornellà aportarà el 79% del total de la inversió, procedents de recursos propis, i l'Àrea Metropolitana el 21% restant.

L'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es deriva del "Programa de millora de les actuacions de proximitat al ciutadà i de rehabilitació a l'espai públic". És una nova iniciativa de suport a les polítiques socials municipals per fomentar l'ocupació i la cohesió social. Es va engegar a mitjans de l'any 2012 i, de moment, ha permès la contractació temporal de 67 persones.

Àmbits d'actuació

Els plans d'ocupació, que es posaran en marxa el proper mes d'abril i finalitzaran el setembre de 2014, es desenvoluparan en tres períodes de sis mesos. L'oferta laboral s'ha dissenyat després d'una anàlisi exhaustiva del perfil professional de la població en atur al municipi, amb la intenció de beneficiar a tots els sectors i garantir la màxima inserció. També s'han valorat les necessitats de Cornellà per millorar i reforçar els seus serveis, ajustant les contractacions al desenvolupament de diferents projectes de ciutat.

 

Manteniment i la conservació de l'espai públic. L'objectiu és contractar personal especialitzat en reformes, fusteria i pintura així com personal no qualificat per a tasques de neteja. La seva funció se centrarà en la conservació del mobiliari urbà, dels parcs, dels jardins i de l'enllumenat; també realitzaran petites obres de manteniment d'edificis i equipaments públics, com ara col·legis i instal·lacions esportives.

Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora. El programa permetrà contractar professors/es diplomats en Magisteri o en Pedagogia. Es pretén proporcionar a l'alumnat dels centres educatius de la ciutat -16 públics i 5 concertats- tallers de reforç, desenvolupament de tècniques d'estudi i una actitud positiva davant l'aprenentatge.

Foment de les actituds cíviques. Es formarà educadors/es cívics per realitzar tasques d'informació, sensibilització i detecció de problemes. També ajudaran a identificar infractors i faran una primera intervenció en casos de conflicte. Actuaran en parelles i comptaran amb el suport d'un tècnic municipal. El projecte s'articula recollint l'experiència del programa Cornellà pel Civisme, que contribueix a l'ús adequat dels espais públics, potencia la integració dels nouvinguts i millora la convivència.

Atenció a la gent gran. El perfil professional que es requereix per a aquest lloc de treball és el d'auxiliar de geriatria. El personal contractat es dedicarà a impartir activitats centrades en l'aprenentatge i l'atenció a les mancances derivades de les situacions de pèrdua d'autonomia que pateix la gent gran.

Reforç dels serveis municipals. Suposa la contractació de persones que tinguin, com a mínim, el graduat escolar o l'Educació Secundària Obligatòria i coneixements administratius. Hauran de donar suport als diferents departaments de l'Ajuntament en atenció al públic i en la gestió de les tasques pròpiament administratives.