Augment del 8,79% en les partides destinades a l'acció social

El pressupost municipal per 2013, dins de les claus de contenció i prudència, ha experimentat un increment del 8,79% en les partides destinades a les persones depenents, com és el cas de l'atenció domiciliària i les ajudes a persones majors.
Tal com indiquen les línies mestres del pressupost, la despesa s'ha adequat a la realitat que viu Cornellà actualment. Estan concebuts per conservar la xarxa de serveis bàsics de la ciutat i les polítiques socials que es porten endavant, amb l'objectiu d'evitar la fractura social.
En la mateixa línia, s'ha creat una línia específica per a plans d'ocupació local, encara que aquest àmbit no sigui competència municipal. El propi Ajuntament treballa de forma coordinada en reunir a l'àrea política de Benestar Social tant els departaments d'Acció Social com els de Polítiques d'Ocupació.
L'àrea de Serveis Socials i promoció social té previst per aquest any una despesa de 3,1 milions d'euros. La partida més important correspon als programes d'atenció domiciliària, que ascendeixen a prop d'1,2 milions d'euros. Aquí s'engloba a tot el conjunt de recursos dirigits a donar suport i cures al seu domicili a les persones quan, per qualsevol circumstància, deixen de ser autònoms per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

Altres àmbits d'actuació

Bona part dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Cornellà es vehiculen a través de la Fundació per a l'Atenció a les Persones Dependents, que rep una transferència de gairebé mig milió d'euros dels pressupostos municipals amb aquesta fi.
A més de les ajudes a persones majors i dependents, l'Ajuntament de Cornellà gestiona a través dels serveis socials les ajudes a persones adultes, a famílies en qualsevol situació que requereixi intervenció, segons programes específics.
De la mateixa manera, els nens i adolescents reben una especial protecció amb programes d'atenció a la infància i l'adolescència, especialment per prevenir situacions de risc social i promoure una major qualitat de vida, així com, en el cas dels majors de 16 anys facilitar la seva participació en programes d'integració soci-laboral. Aquest any està previst destinar al voltant de 450.000 euros a aquest conjunt de programes.
Finalment, recordar que des de l'àrea de Serveis Socials també es gestionen els tres casals de gent gran municipals (en Fontsanta, Almeda i Centre).