Pessebre de Figures de la 'Hermandad Ntra. Sra. del Rocío'

Lloc: Davant Parròquia Sant Miquel (carrer Feliu Codina, 61 Baixos)
Horari de visita: de dilluns a divendres de 18:00 a 20:30h, dissabte de 10:00 a 13:00h.