Cornellà demana una Llei de Mínim Vital Garantit

El ple municipal de l'Ajuntament va aprovar una moció sol·licitant al Parlament de Catalunya l'elaboració i aprovació d'una Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que estableixi que totes les persones tinguin assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos mínims, habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum).

Aquesta llei aniria adreçada a persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social; actualment, hi ha un moviment ciutadà que recull signatures per plantejar aquesta llei com a Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La moció, presentada pel grup municipal d'IC-Verds, ha rebut el suport del PSC, mentre que PP i CiU s'han abstingut.

El text aprovat remarca que l'abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Cornellà en mans de l'Ajuntament, com són les iniciatives plantejades des de l'Acord Social, i del tercer sector social. L'actual context d'urgència social aconsella la regulació d'aquest nou dret social de la ciutadania, acompanyat de dotació pressupostària. El text assenyala especialment la manca d'un preu social dels subministraments bàsics, i el fet que en ocasions per deutes mínims s'ordeni el tall d'aquests subministraments, sense valorar la gran pressió a què està sotmesa actualment la renda disponible de les famílies.