La Botiga Solidària ofereix ajuda prop de 600 famílies de Cornellà

La Botiga Solidària és un projecte comunitari que té com a objectiu donar resposta a la creixent demanda d'aliments de primera necessitat per part d'un sector de la població que es troba
en situació de vulnerabilitat. Es va engegar al desembre passat, impulsada per l'àrea de Acció Social de l'Ajuntament de Cornellà, amb la col·laboració de les entitats que formen part del Consell de Serveis Socials, voluntaris i parròquies, i l'especial implicació de la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO). Els promotors ara ja estan constituïts com una entitat jurídica pròpia. La Botiga Solidària obre dues tardes a la setmana i compta amb uns 70 voluntaris que realitzen les tasques de recollida,emmagatzematge, organització
de les cistelles i gestió del lliurament. Es tracta d'una iniciativa emmarcada dins dels objectius de l'Acord Social Contra la Crisi impulsat per l'Ajuntament de Cornellà. Els aliments s'emmagatzemen i redistribueixen a famílies que estiguin en una situació d'especial dificultat, davant la gravetat de la crisi econòmica actual, l'augment de l'atur i les retallades en ajudes públiques.
Redistribuir aliments
Actualment, ofereix ajuda a prop de 600 famílies de Cornellà, més d'1.500 persones. Els equips professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament i de Càrites de Cornellà s'encarreguen de valorar i tramitar l'accés a aquests recursos, determinar la "cistella", la quantitat d'aliments que rebrà cada família en funció del nombre de membres, les necessitats
nutricionals i els seus recursos. Per al sosteniment de la Botiga es compta amb la col·laboració ciutadana, dels comerços i mercats, d'entitats, i a més s'han sol·licitat ajudes a institucions socials públiques i privades. Els aliments que es distribueixen procediran del banc d'aliments, de la Unió Europea, d'excedents dels establiments i mercats municipals, de supermercats i de les donacions de particulars que es canalitzen a través de les diferents associacions de veïns de la ciutat. Per exemple, la Coordinadora d'Entitats d'Almeda ha recollit a l'abril 725 quilos d'aliments destinats a la Botiga, amb la col·laboració d'onze entitats. La demanda creixent en els últims mesos, ha fet necessària la col·laboració de l'administració local, entitats i els agents socials per canalitzar de forma més eficaç els excedents alimentaris en el municipi i ajudar a les famílies de la ciutat en situació de pobresa.

Consulta aquí més informació sobre la Botiga Solidària