Cant de Nadales

Lloc: Pàrroquia de Nostra Sra. del Pilar (Pl. Nostra Sra. del Pilar s/n)
Organitza: Asociación cultural Extremeña San Isidro Labrador.