Campanya informativa per a donar a conèixer el cost dels equipaments i serveis municipals

L'Ajuntament de Cornellà ha llançat la campanya informativa per a donar a conèixer el preu dels serveis i equipaments que tenim a la ciutat. L'objectiu és afavorir un ús social i responsable dels mateixos, i posar en coneixement dels usuaris com es financen aquests serveis que el municipi posa a la disposició de la ciutadania.

La podem veure a les portes de biblioteques, centres cívics, equipaments esportius... En aquests casos s'han col·locant cartells a l'entrada, informant del que costa mantenir-los. I a sota, desglossat, qui ho paga: quin percentatge és a càrrec de l'usuari de les instal·lacions i de quin percentatge es fa càrrec l'Ajuntament de Cornellà, i per tant, es finança amb els ingressos municipals. També s'inclou, si és el cas, el percentatge que correspon a altres administracions, o que es finança mitjançant altres vies (per exemple el lloguer de la instal·lació).

En altres casos, aquesta informació es detalla en una carta que s'envia a les persones usuàries del servei. Aquesta acció s'emmarca en les polítiques de garanties dels serveis bàsics i les prestacions, per fomentar la transparència municipal en la gestió de la ciutat i adaptar-se a la situació actual de contenció pressupostària.

Consulta aquí la campanya informativa sobre el cost dels equipaments i serveis