Mediació ciutadana, diàleg per resoldre conflictes

Durant 2008 s'han atès un total de 65 casos, un cas més que durant l'exercici anterior. D'ells, un 29% han estat relacionats amb sorolls, un 24,5% amb aspectes de neteja i higiene, un 11% amb utilització d'espais comuns, un altre 11% amb conflictes entre veïns per malentesos o discussions i la resta per problemes personals i comportaments incívics.

Així mateix, el servei ha atès 163 persones i s'han portat a terme més de 200 reunions o entrevistes amb els afectats. Es resolen quatre de cada cinc problemes, exactament el 78%. De la totalitat de casos iniciats, 60 expedients s'han tancat. El 31% dels casos s'han tancat amb acord verbal, en un 27% s'ha millorat la situació, un 18% dels casos s'ha assessorat sense haver de realitzar la mediació i un 2% s'ha tancat amb acord escrit. En aquest sentit, el 15% dels casos atesos han culminat sense acord o sense acceptació del procés per les parts, ja que és voluntari.

El servei ha atès també consultes que no han requerit l'inici de l'expedient de mediació i que en la seva majoria, han estat derivades a altres departaments o serveis municipals.

De la totalitat de casos, 24 han tingut lloc al barri de Sant Ildefons i 21 a Gavarra, vuit d'ells al Pedró, quatre al barri Centri, tres a Almeda, dos a Fontsanta i un a Fatjó. Un servei per a fomentar la convivència i el civisme El servei de Mediació Ciutadana, oferix assessorament i una intervenció neutral a través d'un equip de professionals que intenten ajudar a resoldre problemes entre veïns, a través del diàleg, abans de recórrer a la denúncia.

El procediment és voluntari per part dels afectats i pot ser sol·licitat per qualsevol de les parts afectades. Es tracta d'un mètode ràpid i eficaç que ajuda a restablir les relacions deteriorades, així com a millorar la convivència i fomentar la comunicació.

Es pot contactar amb el servei a través del telèfon 93 474 51 35, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dimecres de 17.00 a 20.00 h.