Cornellà camina cap a un model Smart City

Cornellà ha estat sempre compromesa amb una gestió sostenible i eficient dels seus recursos amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutat i dels seus habitants. 

Des de 1997 forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, definint i implantant polítiques i estratègies per establir un desenvolupament sostenible, i en els últims anys, s'han impulsat projectes del que s'ha denominat Smart City. 

Gestió eficient dels recursos 

El consistori segueix treballant en l'optimització de tots aquests processos i en l'aplicació de les noves tecnologies (TIC) per donar un salt de qualitat i construir un model sostenible des d'una visió integral de la ciutat i basat en l'aprofitament de les noves tecnologies per optimitzar tots els recursos municipals. 

Per a això, l'Ajuntament està implantant nous sistemes de gestió que abasten diferents àrees i que comprenen: l'administració eficient dels recursos, l'impuls d'una gestió transparent i intel·ligent, el manteniment de la qualitat dels serveis municipals i la preservació del medi ambient.

L'objectiu de l'Ajuntament no és un altre que consolidar diferents elements Smart City per posicionar Cornellà com una ciutat intel·ligent, sostenible, eficient i amb una adequada qualitat de vida.

Elements que identifiquen una Smart City:

• Ocupació d'energies renovables 

• Sistemes intel·ligents i eficients d'il·luminació

• Implantació de mesures d'estalvi energètic en centres educatius i equipaments públics 

• Aplicació de comptadors intel·ligents al subministrament d'energia i aigua

• Foment del transport públic, els vehicles elèctrics i una mobilitat sostenible

• Impuls d'un sistema de recollida de residus sostenible

• Desenvolupament d'un sistema de gestió transparent 

• Promoció de canals de participació i coresponsabilitat

Més informació a les pàgines 8 i 9 del Cornellà Informa.