Restauració de la font de Can Mercader

Durant els mesos de maig i juny d’aquest any s’ha dut a terme la primera fase de neteja de la font de marbre de Can Mercader, que portava 40 anys acumulant molsa, sorra i formacions calcàries. En aquesta primera intervenció, s’ha recollit 1 metre cúbic de concrecions calcàries, amb un pes estimat de 1.000 Kg.

Les tasques han sigut dutes a terme per Núria Avecilla i Marta Llach, tècniques restauradores de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i han comptat amb la col·laboració del Departament d’Espai Públic de l’Ajuntament de Cornellà.

La previsió és continuar amb la segona fase, a partir del gener del 2014, gràcies al programa d’ajuts a la restauració de la Xarxa de Museus Locals, de la Diputació de Barcelona.