Participa en l’elaboració del Pla de Prevenció de Residus municipal!

L’Ajuntament de Cornellà ha encetat un procés de participació ciutadana perquè els cornellanencs i les cornellanenques facin aportacions al Pla de Prevenció de Residus. Tots aquells que vulguin participar han de fer arribar les seves propostes i observacions a plaprevencioresidus@aj-cornella.cat abans del 3 de novembre.   

Aquest procés té el doble objectiu d’informar la ciutadania sobre el Pla i els principals resultats obtinguts i de fomentar la col·laboració ciutadana en l’elaboració i concreció de propostes.

El Pla de prevenció de residus té com a objectiu reduir la generació de residus municipals de Cornellà de Llobregat d'aquí a l'any 2016, en línia amb la normativa europea, estatal i catalana en matèria de residus.

Un dels majors problemes ambientals als quals fem front en l’actualitat és la gran quantitat de residus que generem, els quals requereixen d’una gestió que sovint implica processos complexos i costosos, i que alhora tenen uns impactes ambientals significatius.

Cada ciutadà de Cornellà va generar 1,05 kg de residus per dia durant 2012

Com a punt de partida cal tenir en compte que la generació per càpita de Cornellà (1,05 kg per habitant i dia a l’any 2012) és inferior a la mitjana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1,19) i del conjunt de Catalunya (1,35), i que la tendència dels últims anys ha estat a la reducció dels residus, probablement com a conseqüència de la crisi, però també de les actuacions de prevenció ja realitzades.

Tanmateix, cal seguir treballant per reduir la quantitat de residus tant pel que fa a la quantitat que se’n genera com per reduir els impactes dels mateixos sobre la salut i el medi i el contingut de substàncies perilloses en materials i productes.

En total, al Pla es proposen 18 actuacions, de les quals 10 tenen com a destinatària a la ciutadania, 5 a les activitats econòmiques, 6 a les dependències municipals i 2 als esdeveniments populars (algunes de les actuacions tenen caràcter transversal i, per tant, tenen diversos destinataris).

Pla local de Prevenció de Residus Municipal 
Presentació del Pla de Prevenció de Residus