Més d’un centenar de propostes educatives municipals per a les escoles de Cornellà

Cada any, l’Ajuntament de Cornellà confecciona un programa amb més d’un centenar de propostes educatives per a les escoles de la ciutat amb l’objectiu de complementar el treball docent en cada un dels cicles formatius, des dels 0 als 18 anys. Es tracta d’una iniciativa amb un doble objectiu, per una banda reforçar la feina de les escoles i, paral·lelament, crear activitats que promoguin el coneixement de la ciutat.

El gruix d’activitats presenten un caràcter transversal, ja que tenen relació amb les diferents matèries del currículum escolar. La major part es dissenyen a partir del patrimoni i dels recursos de tipus cultural i social existents a la ciutat, i cerquen la col·laboració entre diferents institucions i entitats per a dur a terme propostes imaginatives i integradores de continguts.

Coneixements específics

Les propostes s’articulen en funció de les diferents franges d’edat i permeten els nois i les noies participar en projectes culturals, esportius, de coeducació, d’interculturalitat, d’educació ambiental i de cooperació i solidaritat, que fomenten els valors cívics i socials amb vocació educativa.

Teatre, educació viària, ràdio i molt més

Per als infants d’educació infantil es prioritzen audicions musicals, teatre o tallers de jocs, foment de la lectura amb visites a les biblioteques, i d’altres per donar a conèixer els diferents espais públics de la ciutat i la vida municipal. Hi ha iniciatives com ara la del teatre a les escoles, que es du a terme des de fa prop de trenta anys. Per als nens i nenes de primària l’oferta és molt àmplia i diversificada: tallers de ràdio, educació viària, tecnologia, visita als horts urbans, fins a prop de 50 propostes.

Respecte a l’educació secundària, els temes més específics tenen a veure amb tallers de robòtica i programació al Citilab i tallers de promoció de salut sexual, solidaritat o medi ambient, superant també la cinquantena de propostes.