5 promocions de lloguer protegit previstes per aquest 2024

Al gener de 2021, l'Ajuntament de Cornellà va aprovar el Pla d'Habitatge (2020-2030) l'objectiu fonamental del qual és promoure actuacions que permetin a la ciutadania accedir a l'habitatge, principalment a col·lectius amb menys recursos i als joves. Des de llavors, i malgrat la crisi ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, s'ha mantingut el rumb d'aquesta planificació amb la mirada posada a augmentar el parc residencial en 3.000 habitatges fins a l'any 2030.

D'aquesta xifra global, es treballarà per a establir criteris que permetin desenvolupar projectes de protecció oficial, de lloguer social, la rehabilitació d'edificis i habitatges i la mobilització d'habitatges buits (en aquest punt, el consistori ha aprovat un recàrrec sobre l'IBI que pot arribar fins a un 150% de la quota).

Per a materialitzar tot això, l'ajuntament treballa amb altres administracions i amb promotors públics i privats. Quant a la política d'habitatge municipal, aquesta es desenvolupa des de l'empresa municipal Procornellà que gestiona el Servei Públic Municipal d'Habitatge i que suposa un cost anual de 668.000 euros, a les quals se sumen un total de 215.000 euros procedents directament del pressupost municipal.

HABITATGE SOCIAL

Actualment, l'Ajuntament a través de Procornellà gestiona una Borsa de Lloguer Social de 72 habitatges per a familiar vulnerables en situació de precarietat residencial, a més de 26 habitatges en conveni amb la Generalitat. També compta amb 76 habitatges actius de lloguer protegides o assequibles (que suposen un cost anual de 350.000 euros) i 10 més en el sector Trepitja. Així mateix, Procornellà compta amb una dotació de 500.000 euros per a adquirir habitatges per a destinar a lloguer social. L'objectiu no és un altre que permetre l'accés a un habitatge digne a col·lectius amb el risc d'exclusió social.

PLA DE REHABILITACIÓ DE SANT ILDEFONS

Al projecte per a promoure la rehabilitació en el barri de Sant Ildefons, impulsat pel Consorci Metropolità d’Habitatge, s'han sumat fins al moment 49 comunitats, la qual cosa suposa la rehabilitació de 1.113 habitatges. El cost mitjà per habitatge és de 28.000 euros, amb una intervenció total en el barri d'aproximadament 30 milions d'euros. La millora suposarà un estalvi energètic com a mínim del 45% i millores de sostenibilitat i accessibilitat.

PROMOCIONS PREVISTES EN 2024

PROMOCIONS EN CONSTRUCCIÓ: 93 habitatges dotacionals de protecció oficial en règim de lloguer (col·lectiu de joves i persones majors). 40 en el sector Famades i 53 al carrer Soler i Tallada.

PROMOCIONS EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ

100 habitatges protegits en règim de lloguer en el sector Siemens

57 habitatges de lloguer dotacional en el sector Millàs

167 habitatges de lloguer dotacional i de protecció oficial en el sector Priorat

12 habitatges protegits en l'avinguda dels Flors

Nota: les promocions que es realitzen sobre sòl dotacional es tracta de parcel·les propietat de l'Ajuntament que cedeix sense cost a promotors o entitats socials perquè construeixin habitatges protegits de lloguer.

Web de l'Oficina Local d'Habitatge