Cornellà participa en Juga Verd Play, un projecte comarcal infantil de joc net i valors a l’esport

Juga Verd Play és un projecte únic a Espanya que pretén potenciar el joc net entre els infants de la comarca del Baix Llobregat. Per això ha creat un nou sistema de puntuació de joc en el que és important guanyar però més important és fer-ho amb “fair play”. Amb aquesta iniciativa, en la que participen gairebé 5.000 nens de la comarca, es pretén educar-los en valors mitjançant la pràctica esportiva i implicar a tota la comunitat esportiva en aquest procés. És, per tant, una eina pedagògica essencial per a l’aprenentatge de valors i educació mitjançant el joc.

El projecte, posat en marxa pel Consell Esportiu del Baix Llobregat, es porta a terme amb el suport d’unes eines tecnològiques desenvolupades per l’empresa EINSMER, en el marc d’un projecte de cooperació interterritorial anomenat Europe in your Life. El nexe d’unió entre ambdues entitats és una aliança estratègica de desenvolupament a llarg termini.

La iniciativa compta, per una banda, amb el portal esportiu BaixEsport, que permet a l’usuari obtenir informació sobre l’àmbit de l’esport a la comarca (agenda, espais, rutes...).  I d’altra,  amb l’aplicació per a mòbils i tauletes BaixEsport-VerdPlay, amb la que es pot votar el joc net dels esportistes, a més de trobar-hi informació esportiva. Aquesta és la primera de les múltiples app que aproximadament cada quadrimestre es crearan vinculades al portal.

Amb el nou sistema de puntuació del joc net es pretén implicar a la comunitat en l’educació en valors mitjançant l’esport, per això voten els dinamitzadors de joc (àrbitres), els tècnics, el públic i els tutors de grades, que puntuen segons uns criteris ja establerts com la puntualitat, si s’animen entre jugadors, el respecte a les decisions arbitrals, l’actuació de la grada...

Juga Verd Play es porta a terme en competicions esportives (futbol, futbol sala, bàsquet, voleibol, handbol) en les categories d’educació infantil fins aleví, una edat transcendental per a aprendre i potenciar el respecte, el joc net i la col·laboració entre jugadors, tècnics i públic.