El Centre d’Empreses assessora i ofereix formació a emprenedors i empresaris

La seva activitat es concreta en tres línies de treball: assessorament, ubicació i tramitació. Les tres facetes estan orientades a crear ocupació a Cornellà donant suport a la creació de noves empreses i afavorint la consolidació de les que són de nova creació. Al mateix temps de forma periòdica ofereix formació sobre diferents temes que afecten el bon funcionament empresarial a tots els nivells: laboral, jurídic, fiscal, econòmic, etc. Durant el mes de desembre hi ha programats diferents cursos i seminaris gratuïts i cada setmana es fan sessions informatives per a la creació d’empreses. Entre ells destaca un seminari sobre  marketing de guerrilla el dia 17 de desembre. Per a tots ells és necessària la inscripció prèvia.

El Centre d’Empreses Baix Llobregat està ubicat al polígon industrial Almeda, al mateix complex d’edificis de Fira de Cornellà i l’Auditori. Les persones interessades en rebre assessorament o formació poden adreçar-se a les seves oficines o consultar la web: www.cornellaempren.com