L'Ajuntament actualitza l'ordenança de convivència per a garantir el benestar de la ciutat i dels seus habitants

El ple municipal del mes de setembre va aprovar inicialment modificacions en diversos articles de l'Ordenança General de Convivència Ciutadana amb l'objectiu de preservar la convivència i sancionar amb major rotunditat actes incívics producte de nous hàbits socials. Un dels articles modificats fa referència a la prohibició total i expressa del consum de begudes alcohòliques en la via pública i espais públics, excepte en els casos autoritzats. Aquest article s'ha modificat per a ser més rigorosos amb el que s'ha denominat “botelló”, encara que la normativa ja recollia aquest concepte de forma més genèrica. Per això, l'ordenança contempla sancions de 300 euros per aquest tipus d'infracció i fins a 700 euros per a casos reincidents. L'objectiu no és un altre que preservar l'espai públic com a lloc de civisme i sociabilitat, com a lloc comú de respecte. Aquesta ordenança aborda les normes bàsiques de convivència; la cura i la protecció dels espais públics i del mobiliari urbà, la tinença d'animals, o la pertorbació de l'ordre públic, entre uns altres.

Una de les novetats importants de l'ordenança, reflectida en el seu règim sancionador, és la possibilitat de substituir les sancions per treballs en benefici de la comunitat, sempre que el caràcter de la infracció ho faci convenient i intervingui la sol·licitud de l'interessat. 

“Cornellà pel civisme”

Per a fomentar el respecte als espais públics, cada temporada estival l'Ajuntament engega una campanya informativa. Aquest any han participat en ella tres parelles d'agents cívics, les quals han recorregut la ciutat de juny a octubre per a informar als ciutadans de la necessitat de fer un bon ús dels equipaments i espais comuns. La seva actuació s'emmarca en la campanya “Cornellà pel Civisme”.

Principals sancions de l'Ordenança de Convivència

  • Consumir begudes alcohòliques a la via pública (excepte en activitats autoritzades): de 300 a 700 euros.
  • No adoptar mesures per no embrutar, amb les deposicions fecals dels gossos, les voreres, les zones de vianants, els parcs infantils, etc.: de 300 a 750 i fins a 3.000 euros si són reiterades.
  • Incompliment de l'obligació de recollir els excrements a les zones habilitades (pipi cans): 300 euros.
  • Tirar o abandonar residus en general: 200 euros.
  • Tirar residus domèstics i bosses d'escombraries a les papereres: 200 euros.
  • Deixar residus en la via pública fora dels contenidors homologats: 200 euros.
  • Fer pintades sense autorització: de 200 a 1.500 euros.
  • Fer pintades en monuments o edificis catalogats: de 750 a 3.000 euros.
  • Fer ús de les pistes esportives municipals fora de l'horari establert: 300 euros.

Més informació a les pàgines 4 i 5 del Cornellà Informa