51 habitatges de lloguer per a joves al barri del Pedró

Pròximament, Cornellà comptarà amb 51 habitatges dotacionals en règim de lloguer de protecció oficial, situats al barri del Pedró, al passatge dels Rosers, 11-13, del sector Bagaria. 

L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) està finalitzant aquesta construcció que, en termes generals, contempla habitatges d'una, dos o tres habitacions, i estan adreçats a persones o famílies amb sol·licitants fins a 35 anys d’edat, que portin 3 o més anys residint a Cornellà.

A banda, hi haurà alguns pisos reservats per a persones amb mobilitat reduïda, discapacitat psíquica o famílies monoparentals o monomarentals.

CONTACTA AMB L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE

Les persones o famílies interessades en aquests habitatges de lloguer han d’estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Cornellà, que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge, i donar compliment als requisits que s’establiran a les bases d’adjudicació que l’IMPSOL té previst publicar en els mesos vinents.

 MÉS INFORMACIÓ AQUÍ