L’Ajuntament de Cornellà duplica en un any els ajuts per fer front a la pobresa energètica

Departament d'Acció Social

L’Ajuntament de Cornellà va destinar l’any passat un total de 50.410 euros a pagar el subministrament energètic de famílies de Cornellà que no podien assumir les factures, una xifra que duplica la destinada al 2012. En paral·lel, també es van atorgar 222 ajuts dels Fons Socials de Cooperació d’Agbar. Els ajuts es canalitzen a través de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament.

Pel  2014, l’Ajuntament té previst mantenir el nivell d’ajuts en aquest àmbit, amb l’objectiu de donar suport als col·lectius més desfavorits, tenint en compte la pujada de subministraments com ara la llum (2,3%) i l’aigua (5%), decidits per les administracions supramunicipals.

La defensa de l’habitatge com a dret constitucional

En aquesta mateixa línia s’emmarquen també altres iniciatives municipals que tenen com a objectiu atendre les necessitats bàsiques de les persones i evitar el risc d’exclusió social i la pobresa, definides a l’Acord Social Contra la Crisi signat per agents socials, entitats i partits polítics de la ciutat.

Un dels àmbits en què s’ha treballat és en la defensa del dret constitucional a un habitatge digne mitjançant la intervenció en casos de desnonaments a través de l’Oficina de Mediació Hipotecària. Durant  2013, l’Oficina ha atès un total de 261 casos de desnonaments, dels quals el 61% s’han suspès degut a la intermediació mitjançant l’Oficina. En aquest sentit, s’ha aconseguit aturar el 58% dels casos presentats per manca de pagament de l’hipoteca, i el 62% en el cas de lloguer.  En aquests moments hi ha 22 expedients en tràmit.

Prop de 3.400.000 euros per a acció social

Dins dels pressupostos per a 2014, la partida destinada a acció social i salut pública ascendeix a 3.382.200 d'euros, que serveixen per evitar desnonaments, el pagament puntual de lloguers socials, evitar la pobresa energètica, garantir l'alimentació, mantenir les beques menjador, atendre a les personis depenents, mantenir la salubritat i oferir ajudes a les famílies, entre altres. Aquesta partida ha crescut un 6,35% respecte de l'any passat.

La partida del pressupost municipal destinada a polítiques socials ha crescut gairebé un 300% en els últims 6 anys. L'objectiu principal del pressupost de 2014, en la línia dels aprovats els últims exercicis, és ajudar a pal·liar els efectes de la crisi econòmica per evitar l'exclusió social i el desmantellament dels serveis públics aconseguits els últims anys i que ara perillen per les retallades d'altres administracions.
Aquesta voluntat es pot fer realitat gràcies a que Cornellà és la ciutat de més de 30.000 habitants menys endeutada de Catalunya i la segona d'Espanya, la qual cosa permet prioritzar les partides.

 

Nota de premsa sobre ajuts per a pagar el subministrament energètic
Més informació sobre els pressupostos al Cornellà Informa de gener